Rủi ro trong Mở rộng thương hiệu doanh nghiệp

Mở rộng thương hiệu doanh nghiệp : Rủi ro và thuận lợi

Suy thoái kinh tế toàn cầu có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động marketing theo nhiều cách khác nhau. Trước hết, nó làm phát sinh một vấn đề dài hạn – duy trì hoạt động mở rộng thương hiệu – sử dụng sức ảnh hưởng của một thương hiệu được nhận biết tốt thuộc more »