Những quan niệm sai lầm trong xây dựng nhãn hiệu cho doanh nghiệp

Những quan niệm sai lầm trong xây dựng nhãn hiệu cho doanh nghiệp

Khi nghĩ đến xây dựng nhãn hiệu, không ít doanh nghiệp chỉ đơn giản nghĩ đến hình ảnh của một logo hay một tấm danh thiếp. Một số doanh nghiệp lại suy nghĩ theo một thái cực khác là phải đầu tư rất nhiều tiền bạc để làm nên những nhãn hiệu nổi tiếng như more »