nhân viên marketing

Thiết kế banner làm marketing online mà mắc phải các lỗi này là thất bại

Hãy làm mới những mẫu mã banner theo định kỳ. Hãy thử 1 thông điệp mới, đổi màu cho nút kêu gọi hành động, thay một hình ảnh đẽo gọt hơn, khai khẩn những chương trình khuyến mãi… vững chắc bạn sẽ thấy sự cải thiện ngay đó. Không dựa trên quan điểm của khách more »