kinh doanh

Đây là những ý tưởng có thể hái ra tiền cho các bạn trẻ tại Sài Gòn

Lượng khách trong nước và nước ngoại trừ đến có Sài Gòn càng ngày càng nâng cao. Các điểm đến không thể bỏ qua sở hữu các nhân chứng sống của chiến tranh như Địa đạo Củ Chi, bảo tồn chứng tích chiến tranh, bảo tồn Hồ Chí Minh… các địa điểm tôn giáo tín more »

Ở Hà Nội nên chọn kinh doanh gì mới có lời

Kinh doanh ở Hà Nội này, đề cập khó thì vô cùng khó, nhưng dễ lại cực kỳ dễ… Hãy chọn lọc cho mình 1 hướng đi yêu thích, tiếp cận và khiến cho bằng lòng tối đa lượng khách mà bạn với thể tiếp cận, tạo cho mình 1 chất riêng để khiến tiền more »