giá sản phẩm

Công thức tính giá sản phẩm khi tự sản xuất sản phẩm

Khảo sát thị trường, mua hiểu xem liệu khách hàng sở hữu thể trả bao nhiêu cho sản phẩm của bạn? Sản phẩm của bạn là độc nhất vô nhị hay đã sở hữu người kinh doanh? Trường hợp đã sở hữu, kiểm tra xem đối thủ đang bán mang giá thế nào? Bạn sẽ more »