Chiến lược mở rộng kiến trúc thương hiệu cho doanh nghiệp

Chiến lược mở rộng kiến trúc thương hiệu cho doanh nghiệp

Bài viết này dựa trên những khảo sát về kiến trúc thương hiệu của Paul Temporal và David Aaker, sau đó tác giả nghiên cứu bổ sung những vấn đề mới hơn dựa trên kinh nghiệm tư vấn thương hiệu của chuyên gia trong hoạt động hiện nay tại Cowan Australia, nhất là vấn đề more »